PCT-2544 + PCT-2575 + PCT-2629

  • PCT-2544 + PCT-2575 + PCT-2629
PCT-2544 + PCT-2575 + PCT-2629PCT-2544 + PCT-2575 + PCT-2629

MDF木質+ 瓦楞紙製貓跳台

尺寸: 80 x 80 x 73cm -PCT-2544
尺寸: 35 x35 x 35cm -PCT-2575
尺寸:52 x31x 9cm -PCT-2629 (bed)
包裝: 1組 (PCT-2544)/外箱, 1組 (PCT-2575)/外箱,1組 (PCT-2629)/外箱
材質: 瓦楞紙 + MDF木板
外箱: 80x 40 x 16cm /0.051cbm - PCT-2544
外箱: 37x37x37cm /0.051cbm - PCT-2575
外箱:53x32x55cm / 0.093cbm - PCT-2629
  • 產品敘述

*貓咪樂購Cattybrick瓦楞紙製貓抓板1. 環保,可回收材料

2. 全球專利

3. 貓草菸燻耐抓紙板

4. 雷射激光機切割製造

5. 多樣式組裝