CATTYBRICK PCT-2568

  • CATTYBRICK PCT-2568
CATTYBRICK PCT-2568PCT-2568

MDF木質+ 瓦楞紙製貓跳台

尺寸: 80 x 80 x 109cm
材質: 瓦楞紙 + MDF木板
包裝: 1組/外箱
外箱: 80x45 x 17cm /0.061cbm
  • 產品敘述

*貓咪樂購Cattybrick瓦楞紙製貓抓板1. 環保,可回收材料

2. 全球專利

3. 貓草菸燻耐抓紙板

4. 雷射激光機切割製造

5. 多樣式組裝